Dutch Landscape

The Ultimate Guide for Study, Professional and Personal Use

door Alexandra Tišma en Han Lörzing

Dutch Landscape verschijnt in het Engels bij Uitgeverij Nai010

Het Groene Hart (foto uit het boek, Han Lörzing)

Dutch Landscape

Dutch Landscape is de ultieme inleiding om de aard van dit dichtbevolkte land aan de Noordzee te begrijpen. Het landschap van Nederland, grotendeels gecreëerd door zijn bewoners, is vooral een project, een nooit eindigend werk dat voortdurend moet worden aangepast en onderhouden – alleen al omdat het anders overstroomt.
Dutch Landscape omvat alle belangrijke Nederlandse landschapstypen, van duin- tot veenlandschappen, van zandgronden tot polders. Het presenteert de geologische samenstelling van het land, het klimaat, vegetatietypen, vestigingspatronen, de historische ontwikkeling van het landschap en moderne ontwikkelingen op het gebied van landbouw, verstedelijking, waterbeheer en recreatie. De Nederlandse traditie van ruimtelijke ordening en landschapsbouw komt aan bod, evenals de rol van het landschap in de stedenbouw, van parken en waterpleinen tot groene daken en tuinsteden.
Dutch Landscape, vormgegeven door Yvo Zijlstra van het bureau Antenna-Men, biedt een overvloed aan landschaps- en parkfoto’s van hoge kwaliteit. Met diverse handige bijlagen en suggesties voor “places to visit” biedt dit boek de ideale kennismaking met het Nederlandse landschap voor studenten landschapsontwerp, professionals en liefhebbers.

 

Park Sonsbeek grote waterval, Arnhem (foto uit het boek, Han Lörzing)

Dutch Landscape

The Ultimate Guide for Study, Professional and Personal Use

by Alexandra Tišma en Han Lörzing

Dutch Landscape is published by Uitgeverij Nai010

Krekenland, recreatiegebied Bernisse (foto uit het boek, Han Lörzing)

DUTCH LANDSCAPE

Dutch Landscape, written by two experienced landscape professionals, is the ultimate primer for understanding the nature of this densely populated country by the North Sea. Largely created by its inhabitants, the landscape of the Netherlands is primarily a project, a work in progress, requiring constant adaptation and maintenance – if only because otherwise it will flood.
Dutch Landscape covers all main Dutch landscape types, from dunes to peatbog landscapes, from sandy soils to polders. It presents the geological composition of the land, the climate, vegetation types, settlement patterns, the historical development of the landscape and modern developments such as agriculture, urbanisation, water management, and recreation. The Dutch tradition of spatial planning and making landscape is discussed and the role of landscape in urban design, from parks and water squares to green roofs and garden cities.
Dutch Landscape, designed by Yvo Zijlstra of Antenna-Men Office, offers an abundance of high-quality landscape and park photos. With several useful appendices and suggestions for places to visit, this book offers the ideal introduction to the Dutch landscape for landscape design students, professionals and enthusiasts.

 

Het park aan de Maas, Rotterdam (foto uit het boek, Han Lörzing)